Про зарахування учнів до 1 класу

Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Томашпільської районної ради  

Вінницької області

 

   НАКАЗ 

 

1 червня  2020 року                                     с.Високе                                                    №3-у

 

Про зарахування учнів до 1 класу

 

         На виконання ст. 12 Закону України «Про освіту», ст.. 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16.04.2018 року , на підставі заяв батьків про зарахування   дітей  до  1 класу Липівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, свідоцтв про народження та медичних довідок

НАКАЗУЮ:

1.Зарахувати   до 1 класу  здобувачів освіти:

1. Бойко Богдана Олеговича, 02.10.2014 р.н.

2. Вавілова Віктора Сергійовича, 26.07.2014 р.н.

3.  Граб Ангеліну Володимирівну, 14.08.2014 р.н.

4. Задригуна Валерія Валентиновича, 27.12.2013 р.н.

5. Качур Оксану Андріївну, 06.02.2014 р.н.

6. Козлову Злату Павлівну, 14.09.2014 р.н.

7. Марищена Валентина Олександровича, 05.04.2014 р.н.

8.Осіпову Софію Романівну, 28.07.2014 р.н.

9. Пустовіт Анастасію Миколаївну, 07.06.2014 р.н.

10. Підлубного Ростислава Сергійовича, 11.04.2014 р.н.

11. Постолатій Ілону Артурівну,  23.10.2013 р.н.

12. Руду Аріну Сергіївну, 04.07.2014 р.н.

13. Українчук Марьяну Олександрівну, 02.10.2013 р.н.

14. Хропотовського Олександра Олександровича, 01.07.2014 р.н.

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Качур Н.І. внести прізвища здобувачів освіти до алфавітної книги за відповідною літерою.

До 01.09.2020 року

3.Вчителю початкових класів Гавриленко О.Д.:

3.1.Завести особові справи на здобувачів освіти, записати їм номери на особовій справі, виходячи з номера, присвоєного в алфавітній книзі.

                                                                                                                До 01.09.2020 року

3.2.Розмістити особові справи зарахованих здобувачів освіти до папки з особовими справами 1 класу.

3.3.Внести прізвища здобувачів освіти до сторінок класного журналу.

                                                                                                               До 01.09.2020 року

3.4. Провести 01.09.2020 р. вступний інструктаж із безпеки життєдіяльності з обов’язковою реєстрацією у класному журналі.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                                  Н.О.Замощенко

З наказом ознайомлені:

                      Н.І.Качур

                      О.Д.Гавриленко