Школа сприяння здоров’ю

Школа сприяння здоров’ю

         Здорова дитина – запорука здорової нації. Усі ми хочемо бачити дитину розумною, сильною, здоровою. Але на жаль, статистика стану здоров’я школярів сьогодні досить не втішна. За даними МОЗ України, 90% усіх підлітків мають відхилення в загальному стані здоров’я, з них 20 % мають по два та більше захворювань. Проблема здоров’я дітей нині стоїть настільки гостро, що ми повинні поставити запитання: що для нас важливіше – фізичне здоров’я дітей чи освіченість? Навчальні навантаження зараз нелегкі. Діти засвоюють великий обсяг інформації. За різними джерелами, тільки 5 – 10% випускників шкіл закінчують школу здоровими Як, гризучи граніт науки, зберегти здоров’я?
     Педагогічний колектив занепокоєний стрімким погіршенням стану фізичного та розумового розвитку дітей, недостатньою культурою здоров’я молодого покоління, бо здоров’я – це не тільки відсутність захворювань або фізичних дефектів, але й повне фізичне ,духовне і соціальне благополуччя. Ослаблені діти не мають такого благополуччя. Вони відчувають дискомфорт на уроках, в позакласній роботі, навіть під час розваг з однолітками. Розуміючи те, що половина успіху в збереженні та зміцненні здоров’я школярів залежить від свідомої волі, психічної енергії, способу життя й поведінки людини, у нашій школі було створено свою модель „Школи сприяння здоров’ю”. У 2004-2005н.р. школа ввійшла в районну мережу, а в 2006р. – в обласну. Педагогами розроблена своя програма „Школи сприяння здоров’ю», вона має свою мету і завдання. Програма реалізується поетапно:
І етап – діагностичний.
Проведення моніторингового відстеження стану здоров’я школярів, класифікація видів захворювання, внесення даних в особистий паспорт здоров’я кожного учня. Така робота проводиться в школі з 2003 року.
ІІ етап – аналітичний.
Проведення анкетування учнів і батьків.
ІІІ етап – прогностичний.
Визначення основних напрямків роботи по 5 складових здоров’я людини: фізичне, інтелектуальне, духовне, соціальне та емоційне. Прогнозування результатів.
ІV етап – корекційний.
Аналіз діяльності. Виявлення та усунення недоліків, допущених під час роботи.
V етап – підсумковий.
  Узагальнення досвіду роботи з питань формування здорового способу життя, друкування публікацій про досвід роботи, випуск рекламної і просвітницької продукції.
     Питання реалізації шкільної Програми „Школа сприяння здоров’ю” на постійному контролі адміністрації школи: заслуховуються на засіданнях педагогічних рад, на нарадах при директору, на засіданнях Ради школи.
     Вся робота пед. колективу спрямована на реалізацію розділів програми. З метою пропаганди здорового способу життя та запобіганню хворобам кожен день у школі розпочинається з зарядки;
Оформлено 2 загальношкільні куточки:
для учнів 1 – 4 класів „Куточок здоров’я"
для учнів 5 -11 класів „Життя і здоров’я – неоціненний клад”;
випускається бюлетень;
учителем фізичної культури розроблено і визначено рівні фізичного навантаження на уроках і в позаурочний час;
ведеться лист рухової активності протягом дня;
на уроках запроваджено фізкультхвилинки, валеопаузи;
у початкових класах, на уроках основ здоров’я, ОБЖ використовуються „сольові мішечки”, ”доріжка „.
    Робота, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я дітей, продовжується і в позаурочний час, працюють гуртки, спортивні секції, проводяться шкільні змагання та олімпіади, день ЦО. Належна увага приділяється військово-патріотичному вихованню; працює школа волонтерів.